Dung dịch điện phân máy Kangen JRII, SD501, K8

232.000