CPU Cleaning NEW

480.000

  • CPU Vệ sinh mã NEW dùng để E cleaning cho máy điện giải Kangen.
  • Thân mời quý khách iên hệ với Kangen để được tư vấn cách sử dụng.