CPU Cleaning K8

530.000

  • CPU Vệ sinh dành riêng cho máy điện giải Kangen K8 dùng để E cleaning.
  • Thân mời quý khách iên hệ với Kangen để được tư vấn cách sử dụng.