Bộ lọc nước + lõi lọc gắn ngoài (Mỹ)

1.725.000

  • Có bán lẻ từng lõi lọc trong 1 bộ lọc ngoài