Bình xịt to màu đen

267.000

  • Đầu của vòi phun có một nút chuyển đổi chạm một lần giữa kiểu phun sương và phun tia.
  • Sử dụng cho nước Axit mạnh
  • Trọng lượng tịnh 500 ml. mỗi bình