Bình đựng nước 2L màu đen

328.000

  • 2 LÍT / Bình dành cho nước Axit mạnh hay nước Kangen mạnh